Загальна інформація
Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації розпочав свою діяльність у 1991 році. Тоді, відповідно до наказу Міністерства вищої освіти України №252 від 19.12.1991 року, у зв’язку з утворенням Чернігівського технологічного інституту (ЧТІ) замість філіалу КПІ, Чернігівське відділення факультету підвищення кваліфікації Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації при КПІ було перетворено у факультет підвищення кваліфікації (ФПК) при ЧТІ.

У 1995 році з метою більш ефективної реалізації статутних завдань ЧТІ наказом ректора №43 від 14.05.1995 року факультет підвищення кваліфікації було перейменовано на „Фінансово-економічний інститут”.

У 2000 році наказом ректора №85 від 04.09.2000 року фінансово-економічний інститут був реорганізований, а на його базі створений факультет післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (ФПО та ПК).

У 2009 році відбулась реорганізація факультетів університету з метою приведення його структури у відповідність до закону України «Про вищу освіту». Наказом ректора університету №89 від 08.05.2009 року ФПО та ПК було перейменовано у центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (ЦПО та ПК).

У 2022 році центр перейменовано у Навчально-науковий центр перепідготовки та заочного навчання (ННЦПЗН).

Засновником центру післядипломної освіти та першим його керівником до 1996 рік був к.е.н., доцент Бочок Микола Павлович. З 1996 року по 1999 рік центром керував д.т.н., професор Котельников Дмитро Іванович; з 1999 року по 2003 рік – д.т.н., професор Чередніченко Петро Іванович; з 2003 року по 2008 рік – д.т.н., професор Кальченко Володимир Віталійович; з 2008 року по 2012 рік – к.т.н., доцент Новомлинець Олег Олександрович.

З 2012 року центром керує Кобища Володимир Іванович.
Необхідно відмітити значний внесок у розвиток та ефективне функціонування центру післядипломної освіти Бивойно Тараса Павловича – який довгий час займав посаду заступника керівника центру.
Крім цього у центрі післядипломної освіти в різні роки працювали також:
 • Базилевич Людмила Володимирівна,
 • Балакерев В’ячеслав Павлович,
 • Башманова Зоя Георгіївна,
 • Благая Ірина Володимирівна,
 • Єдемський Вадим Андрійович,
 • Кудлатова Стела Юріївна,
 • Кобища Володимир Іванович,
 • Нехай Валентин Анатолійович,
 • Халілова Інна Валеріївна.
Основним напрямком діяльності центру післядипломної освіти починаючі з 1991 року була підготовка фахівців економічного напрямку. Після оголошення незалежності нашої держави, у зв’язку з переходом до ринкової економіки, в Україні в цілому та на Чернігівщині, зокрема, спостерігавсь дефіцит кваліфікованих економістів. Потрібно було швидко та ефективно вирішити цю проблему, на основі тієї структури вищої освіти, що існувала на початку 90-х. І в 1992 році у відповідь на клопотання Чернігівського обласного центру зайнятості щодо потреби у підготовці економістів, Міністерство вищої освіти України видало наказ №9 від 13.01.92 року. Відповідно до цього наказу в Чернігівському технологічному інституті на факультеті підвищення кваліфікації було організовано спеціальне відділення з перепідготовки осіб, які мають вищу освіту, за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності» з присвоєнням кваліфікації економіста. При цьому, наказом встановлювавсь і термін навчання на відділення: 9 місяців – з відривом від виробництва та 18 місяців – без відриву.

Так як технологічний інститут (потім університет) був та залишається провідним вищим навчальним закладом в Чернігівському регіоні, то в 1993 року Міністерство освіти України своїм наказом включило ЧТІ до переліку 18-ти вищих навчальних закладів України, яким дозволялось у рамках експерименту організувати навчання в системі післядипломної освіти осіб, які мають середньо спеціальну, незакінчену вищу освіту, або кваліфікацію молодшого спеціаліста. Таким чином 1993-1994 навчальний рік став роком започаткування в центрі післядипломної освіти нової форми підготовки фахівців за скороченою програмою на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», яка й на сьогодні успішно розвивається та має великий попит серед випускників технікумів Чернігівської області.

З 2003-2004 навчального року, за сприяння д.е.н., професора Бутка Миколи Петровича, у центрі розпочалась підготовка магістрів за спеціальністю «Державна служба» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». З 2009-2010 навчального року підготовка за даним напрямом здійснюється на факультеті менеджменту та підприємництва.

Окремим напрямом діяльності ЦПО та ПК було й залишається підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних від Чернігівського обласного центру зайнятості, з яким університет співпрацює з 1992 року.

Середньорічний контингент слухачів та студентів центру післядипломної освіти протягом останніх десяти років складав 700-750 чол.

За 18 років діяльності центром було підготовлено близько 4000 фахівців для різних галузей виробництва.
Випускники центру вміють: аналізувати господарську й комерційну діяльність, виконувати роботу на різних ділянках бухгалтерського обліку з використанням персональних комп'ютерів, застосовувати методи економічного аналізу в оцінках фінансового стану об'єкта, аудиторської перевірки, давати пояснення та консультації з питань оподаткування, складати проекти установчих документів, договорів і знают всю бухгалтерську документацію, основи маркетингу, управлінської діяльності, порядок ціноутворення, фінансування та кредитування, нормативні документи, які стосуються організації бухгалтерського обліку. Все це дає змогу успішно працювати в різних галузях сучасного виробництва.

Найбільш відомими випускниками центру післядипломної освіти різних років були:
 • Акименко Віктор Васильович – заст. начальника ДПА в Чернігівській області;
 • Акименко Олена Юріївна - к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту університету;
 • Антошин Вадим Леонідович – начальник ЖКГ Чернігівської міської ради;
 • Буцко Олександр Володимирович – начальник управління комунального  майна Чернігівської облдержадміністрації;
 • Бобришева Тетяна Олегівна – к.е.н., доцент Чернігівського інституту бізнесу, інформації і права;
 • Білоусов Олег Олександрович – перший заступник міського голови м. Чернігова;
 • Гавриленко Неля Іванівна – к.т.н., доцент кафедри фінансів університету;
 • Добряк Володимир Олександрович – начальник митниці (Східно регіональна митниця);
 • Ємельянов Руслан Васильович – директор ТОВ ВХК «Нивки»;
 • Заліський Анатолій Андрійович – начальник управління освіти Чернігівської облдержадміністрації;
 • Іванець Сергій Анатолійович – к.т.н., декан ФЕІТ Чернігівського державного технологічного університету
 • Ільчук Валерій Петрович – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів університету;
 • Коробко Володимир Іванович – старший викладач кафедри фінансів університету;
 • Нехай Валентин Анатолійович – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту університету;
 • Олійченко Ігор Михайлович – д.н.д.у., професор кафедри менеджменту та державного управління університету;
 • Романова Анна Анатоліївна – голова громадської організації;
 • Сидоренко Володимир Андрійович – голова Чернігівської райдержадміністрації;
 • Шкарлет Сергій Миколайович – д.е.н., професор, ректор Чернігівського державного технологічного університету, міністр Освіти і науки України.