Напрямки діяльності
На сьогоднішній день Центр післядипломної освіти та заочного навчання здійснює (УВАГА! Інформація оновлюється):

1
. Підготовку магістрів за спеціальністями:
 • 071 «Облік і оподаткування» за ОПП «Облік і оподаткування» та "Фіскальне адміністрування та митна справа" на основі освітнього рівня бакалавр.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 4 місяців.
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі освітнього рівня бакалавр.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 4 місяців.
 • 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент організацій та адміністрування увиробничій сфері» на основі освітнього рівня бакалавр або спеціаліст.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 9 місяців.
 • 075 «Маркетинг» за спеціалізацією «Маркетинг» на основі освітнього рівня бакалавр або спеціаліст.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 9 місяців.
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціалізацією «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» на основі освітнього рівня бакалавр.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на денній формі 1 рік. На заочній формі 1 рік 10 місяців.
 • 123 «Компютерна інженерія» на основі освітнього рівня бакалавр.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 4 місяців.
 • 131 «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Технологіїта устаткування зварювання» на основі освітнього рівня бакалавр або спеціаліст.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 5 місяців.
 • 131 «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Технології машинобудування» на основі освітнього рівня бакалавр або спеціаліст.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 4 місяців.
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на основі освітнього рівня бакалавр.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 5 місяців.
 • 205 «Лісове господарство» за спеціалізацією «Лісове господарство» на основі освітнього рівня бакалавр.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 4 місяців.
 • 274 «Автомобільний транспорт» на основі освітнього рівня бакалавр або спеціаліст.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 9 місяців.
 • 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі освітнього рівня бакалавр або спеціаліст.
  Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на заочній формі 1 рік 4 місяців.

  2. Підготовку фахівців на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:
  • 051 "Економіка". ОПП "Економічна аналітика"
  • 071 "Облік і оподаткування"
  • 072 "Фінанси,банківська справа та страхування"
  • 073 "Менеджмент". ОПП "Управління персоналом та економіка праці"
  • 075 "Маркетинг". ОПП "Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації"
  • 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
  • 123 "Компютерна інженерія". ОПП "Компютерна інженерія"
  • 131 "Прикладна механіка". ОПП "Технології машинобудування"
  • 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
  • 181 "Харчові технології". ОПП "Харчові технології та інженерія"
  • 192 "Будівництво та цивільна інженерія". ОПП "Компютерні технологіїв будівництві"
  • 193 "Геодезія та землеустрій"
  • 242 "Туризм"
  • 274 "Автомобільний транспорт"
  Термін навчання за вказаними спеціальностями 4 роки 10 місяців.

  З умовами вступу, правилами прийому документів, програмами вступних випробувань
  та іншою необхідною інформацією для вступників, можна ознайомитися на сайті НУ "Чернігівська політехніка"
  за наступним посиланням: Вступ до університету.