Напрямки діяльності
На сьогоднішній день Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації здійснює:

1
. Підготовку магістрів за спеціальністю 8.150101 «Державна служба» за спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра.
Навчання проводиться як на комерційній основі так і за кошти державного бюджету України. Термін навчання на денній формі 1 рік. На заочній формі 1 рік 10 місяців.

2. Перепідготовку спеціалістів на базі повної вищої освіти за спеціальностями:
 • 7.050104 – фінанси
 • 7.050106 – облік і аудит
 • 7.050201 – менеджмент організацій
Навчання за вказаними спеціальностями проводиться на комерційній основі. Термін навчання на всіх спеціальностях без відриву від виробництва – 2 роки. Зарахування на навчання відбувається за результатами тестування.

3. Підготовку фахівців на базі середньої спеціальної освіти (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) з напрямів підготовки:
 • 6.030508 – фінанси і кредит
 • 6.030509 – облік і аудит
 • 6.030510 – товарознавство і торговельне підприємництво
 • 6.030601 – менеджмент
 • 6.050502 – інженерна механіка
 • 6.050504 – зварювання
 • 6.050701 – електротехніка та електротехнології
4. Підвищення кваліфікації громадян від Чернігівського обласного центру зайнятості з терміном навчання від 2,5 місяців за навчальними програмами:
 • сучасні інформаційні технології в технічній підготовці виробництва;
 • фінансовий аналітик;
 • Web-дизайн;
 • економіка та підприємництво;
 • електрогазозварник 2 розряду.