Розробки і матеріали кандидата хімічних наук, доцента кафедри
Харчових технологій, хімії та БЖД
Оксани Леонідівни Гуменюк

 

Назва матеріалу, розробки
1. Лабораторний практикум з хімії
5. Безпека праці та промислова санітарія оновлений 2013
6. Практикум з охорони праці для студентів напрямів підготовки 0502 _Менеджмент_ 0501_ Економіка і підприємництво
7. Лабораторний практикум з охорони праці КІ ПЕ ЕМ
8. Питання для підготовки до захисту лабораторних робіт з охорони праці для студентів 4 курсу ФЕІТ
10. Харчова хімія. Лабораторний практикум
11. Харчова хімія. Конспект лекцій
12. ХІМІЯ. Конспект лекцій з розділу загальна хімія для студентів напрямів підготовки 6.030510 - "Товарознавство та торговельне підприємництво", 6.070106 - "Автомобільний транспорт"
13. ХІМІЯ.Тексти лекцій з розділу "Основи загальної хімії" для студентів напрямів підготовки 6.050502 - "Інженерна механіка", 6.050504 - "Зварювання", 6.050701-"Електротехніка та електротехнології"
14. ХІМІЯ.Методичні вказівки до виконання РГР для студентів МТФ за напрямом підготовки 6.051801 "Деревооброблювальні технології"
15. Задачі та вправи з хімії. Методичні вказівки до виконання РГР для студентів МТФ за напрямами підготовки 6.050502 - "Інженерна механіка" 6.050503 - "Машинобудування"
16. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія"
17. Неорганічна хімія. Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки: 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво", 6.070106 "Автомобільний транспорт", 6.051801 "Деревооброблювальні технології", 6.091302 "Метрологія та вимірювальна техніка"
18. Питання для підготовки екзамену (заліку) з хімії для студентів МТФ
19. Питання до заліку з дисципліни Харчова хімія
20. Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни "Основи охорони праці" для студентів усіх спеціальностей